Havnekontoret er lukket for denne sæson!


Formanden kan kontaktes Tlf. 2064 1375 og Mail: fl.juel.faxe@gmail.com

Formanden varetager havnens interesser i vinterhalvåret, ligesom henvendelse kan ske vedrørende Vinter-Bådepladsen.

Formanden administrerer alle forhold omkring havnens både i vandet,
gæstesejlere, salg af div. ydelser som sæsonkort til slæbested, mastekrankort m.v., og har endvidere bemyndigelse til at håndhæve havnens vedtægter og
havnereglement, samt retningslinier som selskabets bestyrelse måtte
bekendtgøre som gældende.
Køb og salg af pladser, samt spørgsmål vedrørende leje og udlejning af pladser
administreres ligeledes på havnekontoret.
 
  © Imasoft A/S