Havnekontoret åbner Lørdag, d. 1. april 2017 kl. 8.30!


Havnekontoret er åbent igen for sæsonen, Lørdag, d. 1. april 2017 - 28. maj er der åbent på havnekontoret hver dag Kl. 8.30 - 9.30, Tirsdag og Fredag aften kl. 17 - 18.00.
Efter 28. maj til 19. juni er er åbent hver dag kl. 8 - 9.00, Tirsdag, Fredag og Søndag fra kl. 17. - 18.00

I sæsonen 20. juni til 20. august er der åbent hver dag kl. 8 - 9.00 og Kl. 17 - 18.00.

Herefter vendes tilbage til samme tider som mlm. 1. april - 28. maj indtil kontoret igen lukkes Søndag d. 1. oktober.

Havnefogeden kan kontaktes på Tlf. 2064 1375 og Mail: fl.juel.faxe@gmail.com

Formanden varetager havnens interesser i vinterhalvåret, ligesom henvendelse kan ske vedrørende Vinter-Bådepladsen.

Formanden administrerer alle forhold omkring havnens både i vandet,
gæstesejlere, salg af div. ydelser som sæsonkort til slæbested, mastekrankort m.v., og har endvidere bemyndigelse til at håndhæve havnens vedtægter og
havnereglement, samt retningslinier som selskabets bestyrelse måtte
bekendtgøre som gældende.
Køb og salg af pladser, samt spørgsmål vedrørende leje og udlejning af pladser
administreres ligeledes på havnekontoret.
 
  © Imasoft A/S