Udvalgsmøder i HUU sat i bero!


Nyt fra Lystbådehavnens bestyrelse

Lystbådehavnens bestyrelse har besluttet, at udvidelsen af lystbådehavnen sættes i bero indtil der er udarbejdet og godkendt en ny lokalplan, som er i høring til primo november 2017.

Nyt!

Lokalplanen er godkendt under betegnelsen 300-46, se Faxe Kommunens hjemmeside med alle detaljer.

Kystdirektoratet skal herefter godkende byggeriet, hvis det besluttes at udføre udvidelsen af Lystbådehavnen.

Flemming Juel
Formand, Lystbådehavnens bestyrelse
 
  © Imasoft A/S